Vårt arbeid

Foto: Jonas Ingstad

Her ser du et knippe utvalgte kunder og hva vi har utført av arbeid. Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med dine behov.

Habitat AS

Boligprosjekter

KLP Eiendom

Service og vedlikehold av deres eiendommer

Malercompagniet Oslo

Rammeavtale som omhandler både bebodde og ubebodde boliger

RVS AS

Store og små service og forsikringsoppdrag

Tømrerfirma Helge Haneborg Jr AS

Store og små forsikringsoppdrag

Foss Fabrikker AS

Vi utfører serviceoppdrag på vegne av Foss Fabrikker AS